Nền tảng công nghệ

Điện toán đám mây toàn phần
Điện toán đám mây toàn phần

Áp dụng công nghệ điện toán đám mây toàn diện lên sản phẩm làm cho mọi thứ trở nên đồng bộ hoạt động ổn định hơn

Hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàn
Hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàn

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn để tự động mở rộng hoặc thu nhỏ theo lưu lượng khách truy cập của bạn

Hiệu năng cao, mạnh mẽ
Hiệu năng cao, mạnh mẽ

Từng ứng dụng nhỏ hoặt động độc lập được ghép lại với nhau mang lại sức mạnh tổng thể mà ít bị phụ thuộc

0

Dự án đã thực hiện

0

Khách hàng

0

Website đã được tạo